Hành Trình Trên Đất Nước Vĩ Đại

TWITTER

1/1/1970


» ExaLine

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

exhibition [28/06/2015 13:23]
adminvn được tạo ra
exhibition [28/06/2015 13:23] (hiện tại)
adminvn
Dòng 2: Dòng 2:
 ---- ----
  
-**Khu Triển lãm toàn Nga là địa điểm với lịch sử phong phú, từng là một trong những trung tâm văn hóa nổi bật của thủ đô. Tổ hợp các gian trưng bày được khai trương vào năm 1939. Khi đó khu này mang tên là Triển lãm Kinh tế nông nghiệp toàn Liên Xô và trên thực tế là nơi tập hợp những thành tựu của nền kinh tế quốc dân xô-viết. Diện tích triển lãm của thành phố gồm 136 hec-ta, với hồ nước, các công viên, khu thí nghiệm, 250 công trình xây dựng đủ các loại.**+Khu Triển lãm toàn Nga là địa điểm với lịch sử phong phú, từng là một trong những trung tâm văn hóa nổi bật của thủ đô. Tổ hợp các gian trưng bày được khai trương vào năm 1939. Khi đó khu này mang tên là Triển lãm Kinh tế nông nghiệp toàn Liên Xô và trên thực tế là nơi tập hợp những thành tựu của nền kinh tế quốc dân xô-viết. Diện tích triển lãm của thành phố gồm 136 hec-ta, với hồ nước, các công viên, khu thí nghiệm, 250 công trình xây dựng đủ các loại.
  
 {{ http://​www.bambooclub.ru/​files/​66076/​373914_original.jpg?​nolink&​700 }} {{ http://​www.bambooclub.ru/​files/​66076/​373914_original.jpg?​nolink&​700 }}
--> Айда.Ру - отзывы туристов о курортах и отелях. Участник Реестра Туристических Агентств