Hành Trình Trên Đất Nước Vĩ Đại

TWITTER

1/1/1970


» ExaLine

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

manpupu [28/06/2015 14:21]
adminvn được tạo ra
manpupu [28/06/2015 14:22] (hiện tại)
adminvn
Dòng 19: Dòng 19:
  
 Được bầu chọn là một trong 7 kì quan du lịch của nước Nga, chắc chắn thung lũng Man Pupu Nyor cùng 7 gã khổng lồ trấn giữ là một địa điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua. Được bầu chọn là một trong 7 kì quan du lịch của nước Nga, chắc chắn thung lũng Man Pupu Nyor cùng 7 gã khổng lồ trấn giữ là một địa điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua.
- 
----- 
-{{backlinks>​.}} 
  
 ---- ----
 {{backlinks>​.}} {{backlinks>​.}}
--> Айда.Ру - отзывы туристов о курортах и отелях. Участник Реестра Туристических Агентств