Hành Trình Trên Đất Nước Vĩ Đại

TWITTER

Власти Подмосковья отменили запрет сидеть на полу в аэропортах. Отмены принятых в 2018 году правил поведения посети… https://t.co/UXg1XwgcFi2/15/2019

Московский аэропорт Домодедово открыл в 30 метрах от терминала автомобильную эстакаду с зоной посадки и высадки пас… https://t.co/8NcW6b5ugs2/15/2019


» ExaLine

Trang này chỉ được đọc thôi. Bạn có thể xem mã nguồn, nhưng không được thay đổi. Hãy báo lại người quản lý nếu hệ thống hoạt động không đúng.

--> Айда.Ру - отзывы туристов о курортах и отелях. Участник Реестра Туристических Агентств