Hành Trình Trên Đất Nước Vĩ Đại

TWITTER

1/1/1970


» ExaLine

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

sở_thu_matxcova [23/06/2018 11:41]
adminvn được tạo ra
sở_thu_matxcova [23/06/2018 11:42] (hiện tại)
adminvn
Dòng 9: Dòng 9:
 {{ https://​thumbnails.trvl-media.com/​sAii6TMCP8NPQxiK88D63F6y9Q0=/​768x432/​images.trvl-media.com/​media/​content/​shared/​images/​travelguides/​destination/​2395/​Moscow-Zoo-102466.jpg?​nolink&​600 |}} {{ https://​thumbnails.trvl-media.com/​sAii6TMCP8NPQxiK88D63F6y9Q0=/​768x432/​images.trvl-media.com/​media/​content/​shared/​images/​travelguides/​destination/​2395/​Moscow-Zoo-102466.jpg?​nolink&​600 |}}
  
-{{ https://​thumbnails.trvl-media.com/​2LhfNXEKkx4EX1l5Pswyuf9fVX8=/​768x432/​images.trvl-media.com/​media/​content/​shared/​images/​travelguides/​destination/​2395/​Moscow-Zoo-102464.jpg +{{ https://​thumbnails.trvl-media.com/​2LhfNXEKkx4EX1l5Pswyuf9fVX8=/​768x432/​images.trvl-media.com/​media/​content/​shared/​images/​travelguides/​destination/​2395/​Moscow-Zoo-102464.jpg?​nolink&​600 |}}
-?​nolink&​600 |}}+
  
 Là đứa con tinh thần của Giáo sư A.P. Bogadanov, vườn thú được thành lập vào năm 1864. Ở thời kỳ đỉnh cao nổi tiếng, mỗi năm vườn thú thu hút tới 200.000 lượt người đổ về ngắm nhìn các loài động vật trú ngụ tại đây, điển hình như sư tử và hổ. Đầu thế kỷ 20 là lúc vườn thú rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng. Nhiều cuộc chiến đã diễn ra tại đây trong Cách mạng Nga 1905. Sau giai đoạn xuống cấp dưới sự lãnh đạo của chính quyền Xô Viết, vườn thú đã trải qua một loạt các đợt trùng tu lần lượt vào năm 1991, 1997 và 2014. Giờ đây không gian dễ chịu này là nơi sinh sống của hơn 750 loài khác nhau. Là đứa con tinh thần của Giáo sư A.P. Bogadanov, vườn thú được thành lập vào năm 1864. Ở thời kỳ đỉnh cao nổi tiếng, mỗi năm vườn thú thu hút tới 200.000 lượt người đổ về ngắm nhìn các loài động vật trú ngụ tại đây, điển hình như sư tử và hổ. Đầu thế kỷ 20 là lúc vườn thú rơi vào tình trạng xuống cấp trầm trọng. Nhiều cuộc chiến đã diễn ra tại đây trong Cách mạng Nga 1905. Sau giai đoạn xuống cấp dưới sự lãnh đạo của chính quyền Xô Viết, vườn thú đã trải qua một loạt các đợt trùng tu lần lượt vào năm 1991, 1997 và 2014. Giờ đây không gian dễ chịu này là nơi sinh sống của hơn 750 loài khác nhau.
--> Айда.Ру - отзывы туристов о курортах и отелях. Участник Реестра Туристических Агентств