Hành Trình Trên Đất Nước Vĩ Đại

TWITTER

1/1/1970


» ExaLine

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
world_cup_2018 [14/04/2018 20:35]
adminvn
world_cup_2018 [14/04/2018 20:56]
adminvn [4 - Kazan Kazan Arena]
Dòng 7: Dòng 7:
 Ban đầu, Ban tổ chức của Nga đăng cai World Cup tại 15 thành phố, nhưng sau đó, sau khi lên kế hoạch chi tiết hơn và xem xét tất cả các yêu cầu cần thiết của FIFA, đã quyết định tổ chức các trận đấu World Cup 2018 tại 11 thành phố của Nga với 12 sân vận động, bao gồm: Moscow ( "​Luzhniki "​và"​ Spartacus "), St. Petersburg (" Saint-Petersburg "), Kazan (" Kazan Arena "), Nizhny Novgorod (" Nizhny Novgorod "), Samara (" sân vận động Samara "), Sochi (" Fischt ") Rostov-on-Don ("​Rostov Arena"​),​ Ekaterinburg ( "​Ekaterinbrug Arena"​),​ Volgograd ( "Trong lgograd Arena ") Kaliningrad (" Kaliningrad "), Saransk (" Mordovia Arena "). Ban đầu, Ban tổ chức của Nga đăng cai World Cup tại 15 thành phố, nhưng sau đó, sau khi lên kế hoạch chi tiết hơn và xem xét tất cả các yêu cầu cần thiết của FIFA, đã quyết định tổ chức các trận đấu World Cup 2018 tại 11 thành phố của Nga với 12 sân vận động, bao gồm: Moscow ( "​Luzhniki "​và"​ Spartacus "), St. Petersburg (" Saint-Petersburg "), Kazan (" Kazan Arena "), Nizhny Novgorod (" Nizhny Novgorod "), Samara (" sân vận động Samara "), Sochi (" Fischt ") Rostov-on-Don ("​Rostov Arena"​),​ Ekaterinburg ( "​Ekaterinbrug Arena"​),​ Volgograd ( "Trong lgograd Arena ") Kaliningrad (" Kaliningrad "), Saransk (" Mordovia Arena ").
  
 +==== 1 - Moscow - Luzhniki» ====
 +
 +sẽ có 7 trận đấu. Sức chứa: 81 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad1.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 2 - Moscow "​Spartak» ====
 +
 +sẽ có 5 trận đấu. Sức chứa: 45 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad2.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 3 - Sankt-Peterburg - "​Sankt-Peterburg"​ ====
 +
 +Sẽ có 7 trận đấu. Sức chứa: 69 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad3.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 4 - Kazan "Kazan Arena" ====
 +
 +sẽ chấp nhận 6 trận đấu. Sức chứa: 45 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad4.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 5 - Nizhny Novgorod "​Nizhny Novgorod"​ ====
 +
 +Sẽ chấp nhận 6 trận đấu. Sức chứa: 45 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad5.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 6 - Samara "​Samara Arena" ====
 +
 +Sẽ chấp nhận 6 trận đấu. Sức chứa: 45 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad6.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 7 - Sochi "​Fisht» ====
 +
 +Sẽ chấp nhận 6 trận đấu. Sức chứa: 44 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad7.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 8 - Rostov-on-Don ​ "​Rostov Arena" ====
 +
 +Sẽ có 5 trận đấu. Sức chứa: 43 700.
 +
 +{{ :​russia:​wstad8.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 9 - Yekaterinburg ​ "​Yekaterinburg Arena" ====
 +
 +Sẽ có 4 trận đấu. Sức chứa: 35 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad9.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 10 - Volgograd "​Volgograd Arena" ====
 +
 +Sẽ có 4 trận đấu. Sức chứa: 45 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad10.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 11 - Kaliningrad "​Kaliningrad» ====
 +
 +Sẽ có 4 trận đấu. Sức chứa: 35 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad11.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 12 - Saransk "​Mordovia Arena" ====
 +
 +Sẽ có 4 trận đấu. Sức chứa: 45 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad12.jpg?​nolink |}}
 ===== 8 bảng đấu ở World Cup 2018 ===== ===== 8 bảng đấu ở World Cup 2018 =====
  
--> Айда.Ру - отзывы туристов о курортах и отелях. Участник Реестра Туристических Агентств