Hành Trình Trên Đất Nước Vĩ Đại

TWITTER

1/1/1970


» ExaLine

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
world_cup_2018 [14/04/2018 20:48]
adminvn [Các thành phố và sân vận động đăng cai]
world_cup_2018 [14/04/2018 20:56] (hiện tại)
adminvn [4 - Kazan Kazan Arena]
Dòng 30: Dòng 30:
  
 {{ :​russia:​wstad4.jpg?​nolink |}} {{ :​russia:​wstad4.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 5 - Nizhny Novgorod "​Nizhny Novgorod"​ ====
 +
 +Sẽ chấp nhận 6 trận đấu. Sức chứa: 45 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad5.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 6 - Samara "​Samara Arena" ====
 +
 +Sẽ chấp nhận 6 trận đấu. Sức chứa: 45 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad6.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 7 - Sochi "​Fisht» ====
 +
 +Sẽ chấp nhận 6 trận đấu. Sức chứa: 44 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad7.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 8 - Rostov-on-Don ​ "​Rostov Arena" ====
 +
 +Sẽ có 5 trận đấu. Sức chứa: 43 700.
 +
 +{{ :​russia:​wstad8.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 9 - Yekaterinburg ​ "​Yekaterinburg Arena" ====
 +
 +Sẽ có 4 trận đấu. Sức chứa: 35 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad9.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 10 - Volgograd "​Volgograd Arena" ====
 +
 +Sẽ có 4 trận đấu. Sức chứa: 45 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad10.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 11 - Kaliningrad "​Kaliningrad» ====
 +
 +Sẽ có 4 trận đấu. Sức chứa: 35 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad11.jpg?​nolink |}}
 +
 +==== 12 - Saransk "​Mordovia Arena" ====
 +
 +Sẽ có 4 trận đấu. Sức chứa: 45 000.
 +
 +{{ :​russia:​wstad12.jpg?​nolink |}}
 ===== 8 bảng đấu ở World Cup 2018 ===== ===== 8 bảng đấu ở World Cup 2018 =====
  
--> Айда.Ру - отзывы туристов о курортах и отелях. Участник Реестра Туристических Агентств